Lidmaatschap

De Buurt- en speeltuinvereniging ’t Jaarsveldje heeft circa 100 leden. Het lidmaatschap bedraagt € 7,50 per jaar.

De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Aanmelden kan via het contactformulier.

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u zich wenden naar onze penningmeester:

Diana Hagenaar – Dekker
Adriaan Veerhof 18