Lidmaatschap

De Buurt- en speeltuinvereniging ’t Jaarsveldje heeft circa 100 leden. Het lidmaatschap van de Buurt- en speeltuinvereniging ’t jaarsveldje bedraagt €7,50 per jaar.

De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Aanmelden kan via het contactformulier. Ook eenmaal per jaar komen we lang om te vragen of u wilt bijdragen aan de buurtvereniging.

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u zich wenden naar onze penningmeester:

Diana Hagenaar – Dekker
Adriaan Veerhof 18