De vereninging

In de zomer van 1973 werd in Jaarsveld aan de Oudeslootseweg de eerste speelweek georganiseerd. Een actieve groep buurtbewoners heeft er vervolgens voor gezorgd dat op 1 mei 1974 de buurtvereniging formeel werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De eerste jaren zette de speeltuinvereniging zich in voor de totstandkoming en het onderhouden van de speeltuin in Jaarsveld en het trapveld aan de Engelse Hoek. In de jaren ’80 werd de speeltuin meer en meer een belangenvereniging voor de inwoners van Jaarsveld. Dit had alles te maken met de nieuwbouwplannen voor de Engelse Hoek.

De buurt- en speeltuinvereniging heeft tot doel de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Zij doet dit door problemen of mogelijke verbeteringen in de buurt te signaleren. Zij zal deze onder de aandacht brengen van de gemeente, instanties of personen die deze moeten of zouden kunnen oplossen. In de buurtvereniging verenigen de buurtbewoners zich om zo, met een grote groep belanghebbenden, de gemeente, instanties en personen te kunnen bewegen aan een oplossing of verbetering te werken. Daarnaast probeert de buurtvereniging leuke en zinvolle initiatieven in onze buurt ten bate van de buurt te ondersteunen en te realiseren. Dit om zo de leefbaarheid van de buurt te vergroten. Grote aandacht wordt geschonken aan lering en vermaak van de Jaarsveldse jeugd, met jaarlijkse activiteiten als de speelweek (kindervakantieweek), het herfstuitje en de intocht van Sinterklaas. Voor volwassenen verzorgt de buurtvereniging jaarlijks 2 bingoavonden. Bij de term leefbaarheid denken we aan items als veiligheid (verkeer, criminaliteit en vandalisme), goed sociaal klimaat, goede speel- en groenvoorzieningen.

Leden en bestuur

De buurtvereniging bestaat uit leden en daaruit gevormd een bestuur. Het bestuur bestaat tenminste uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Om onkosten te kunnen dekken (kopieerkosten, telefoonkosten, porti, huur verenigingsgebouw voor jaarvergadering en publieke activiteiten) wordt een jaarlijkse bijdrage van 7,50 euro per adres gevraagd. Van de onkosten wordt een boekhouding bijgehouden en op de jaarvergadering verantwoording afgelegd. Ook wordt jaarlijks subsidie aangevraagd bij de gemeente Lopik ten behoeve van onze activiteiten. Buurtbewoners die actief willen meedoen in de buurtvereniging kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Eenmaal per jaar organiseert het bestuur een jaarvergadering / vrijwilligersavond waarvoor alle leden van de vereniging en alle bewoners van Jaarsveld worden uitgenodigd.